Start O serwisie Książka PDF Aplikacje Kontakt

Aplikacje
Zapoznaj się z moimi aplikacjami:
Test pierwszości
  • Test pierwszości to aplikacja, która sprawdza czy dana liczba jest liczbą pierwszą : zobacz

`
Gęstość liczb pierwszych
  • Gęstość liczb pierwszych to aplikacja, która podaje procentową zawartość liczb pierwszych w danym przedziale : zobacz


Generator liczb pierwszych
  • Generator liczb pierwszych to aplikacja, która wyświetla n kolejnych liczb pierwszych. Kolorem czerwonym zostaną zaznaczone liczby pierwsze bliźniacze: zobacz


Funkcja Eulera
  • Funkcja Eulera to aplikacja wyliczająca wartość funkcji Eulera dla podanej liczby: zobacz


Największy wspólny dzielnik
  • Największy wspólny dzielnik to aplikacja wyliczająca NWD dla podanych dwóch liczb : zobacz

Wszelkie prawa zastrzeżone © Jacek Piotr Nowicki 2014-2020